• PROJE SAHİBİ:Turkuvaz Medya Grubu
    www.turkuvazyayin.com.tr
  • VERİLEN HİZMETLER: • İnteraktif Katalog
  • Sohbet Arası: Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş., televizyon ve basılı medya sektöründe faaliyet gösteren medya gurbu için dijital katalog hizmeti verilmektedir.