• PROJE SAHİBİ:Travel Turkey İzmir
    www.travelturkey-expo.com
  • VERİLEN HİZMETLER: • İnteraktif CD Tasarım
    • CD Intro Animasyon Çalışması
    • İnteraktif CD Uygulama
  • Sohbet Arası: Travel Turkey İzmir Fuarı için Interaktif CD, CD Intro çalışması hazırlanmıştır.
    Travel Turkey İzmir bir Deutsche Messe Fuarı dır.