• PROJE SAHİBİ:Baykurt
    www.baykurt.com.tr
  • VERİLEN HİZMETLER: • Logo Çalışması
  • Sohbet Arası: Yeni bir Kimlik, Yeni bir Kurumsal Çalışma.